Czytając, przeglądając, korzystając z usług serwisu internetowego alibi.zdrada.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie Jako właściciele alibi.zdrada.pl zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób alibi.zdrada.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawowe zasady: nie sprzedajmy i nie udostępniamy trzecim osobom danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisu alibi.zdrada.pl. Nie informujemy nikogo o osobach, które korzystają lub korzystały z naszego serwisu. Wszelkie listy, telefony od zdradzonych osób pozostają bez odpowiedzi.

Korzystanie z usług serwisu alibi.zdrada.pl równoznaczne jest z akceptacją Polityki Prywatności.

 

 

   Aktualne promocjeNaucz się jak skutecznie zdradzać

   

 

Copyright by alibi
2003